05 червня 2015, 12:14 ( EUINFOCENTER )

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. Центр здійснює пошукову, аналітичну і дослідницьку роботу щодо галузевих політик та права інших держав (насамперед країн-членів Європейського Союзу) і міжнародних організацій.

      Головними напрямками діяльності Центру є :

 

  • Надання кваліфікованих відповідей на інформаційні запити народних депутатів України;
  • Допомога в пошуку інформації про Європейський Союз, відносини Україна – ЄС, інституції, законодавство та політики ЄС;
  • Надання доступу до баз даних, які містять значний обсяг інформації про політики, законодавство, дослідницькі та аналітичні доробки з питань державної політики інших держав та міжнародних організацій;
  • Підготовка оглядів іноземного досвіду законодавчого регулювання певної сфери, оглядів чинної державної політики інших країн у тій чи іншій сфері, підготовка рекомендацій щодо змін у законодавстві та державній політиці України;  
  • Консультування при роботі з базами даних;
  • Проведення тренінгів з пошуку та аналізу текстової й статистичної  інформації.

    

     Роботу Європейського інформаційно-дослідницького центру організовують 2 постійних працівника та залучається широке коло зовнішніх експертів, консультантів та інтернів Верховної Ради України. Нині Центр та Верховна Рада України мають доступ до бази даних міжнародного інформаційного консорціуму EBSCO.

     Усі матеріали, підготовлені Європейським інформаційно-дослідницьким центром, є у відкритому доступі.

     Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру координується Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом "Східна Європа".